Forskjellen mellom total løftehøyde trykkhøyde og sugehøyde
Publisert: 05.08.2019
 

Bli kjent med typiske pumpeuttrykk

Honda har et bredt utvalg av pumper som er designet for mange ulike bruksområder. Fra små, bærbare lettvektspumper til store slampumper. Felles for alle er at de drives av Hondas unike 4-takts industrimotor. 

Her forklarer vi deg litt om typiske pumpeuttrykk:

Sugehøyde:
Den loddrette avstanden mellom vannkildens overflate og pumpehjulets senter.

Trykkhøyde:
Den loddrette avstanden mellom pumpehjulets senter og det høyeste punktet på utløpsslangen.

Total løftehøyde:
Sugehøyde + trykkhøyde. I realiteten er den litt mindre på grunn av trykktap i slangene.

Inn- og utløpsdiameter:
Diameter på tilkoblingsstussene på inn- og utløpsside av pumpen.

Pumpekapasitet:
Den teoretisk største vannmengden pumpen kan levere i liter pr. minutt når den totale løftehøyden er null. Pumpekapasiteten vil reduseres noe etter hvert som pumpen slites.

Forhåndsfylling:
For å unngå varmegang og tørrkjøring, må pumpehuset alltid være fylt med vann før pumpen startes. Skru av påfyllingslokket og sjekk/etterfyll vann før du starter pumpen. Ved start, vil vannet forbli i pumpehuset for å beskytte tenningen og for at pumpen skal skal fungere like fint neste gang den startes.

Selvsugende:
Når pumpehuset er forhåndfylt med vann før det startes, vil det ved oppstart skapes et undertrykk i pumpehuset og sugeslangen som sørger for at at vannet automatisk suges opp.

Trykktap:
Når vann strømmer gjennom en slange, vil friksjonen mellom vannet og slangens innside omdanne noe av trykket til varme og lyd. Denne friksjonen kaller vi trykktap. Unngå derfor bruk av tynne og for lange slanger som vil skape unødvendig stort trykktap.

Fritt gjennomløp:

Størrelsen på partikler som fritt kan passere gjennom pumpen. Sugesilen som følger med pumpen må alltid brukes. Denne har avstemt hullåpning som beskytter pumpen mot at for store partikler følger med inn i pumpehuset.

Evakueringstid:
Tiden fra  den forhåndsfylte pumpen startes til full effekt oppnsås.

 

 
Sender... Vennligst vent!