• 2018-honda-hage-og-park

Plenluftere

Hoda plenlufter

Det er viktig å holde det luftig rundt gressrøttene. Luft gresset med en Tielbürger plenlufter med Honda bensinmotor, som du får leid eller kjøpt hos din Honda fagforhandler.

  • Tielbürger plenluftere med Honda bensinmotor
  • Knivene går ned i gressplenen og skjærer gressrøttene over, slik at de forgrener seg bedre
  • Plenens bunn renses for gressavfall og mose
  • Gir plenen luft og bedre vekstbetingelser, da rotsystemet lettere vil ta opp vann, luft og gjødsel
  • Lei eller kjøp hos din Honda fagforhandler